“บขส.” แก้เกมรับราคาสู้ “โลว์คอสต์แอร์ไลน์”

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ปรับตัวรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์แอร์ไลน์) และกรณีการเกิดขึ้นของรถไฟความเร็วสูงในอนาคต แต่ยังเชื่อว่าจะแข่งขันในเรื่องของราคาได้ พร้อมชูจุดแข็งของรถโดยสารที่สามารถแวะจอดรับส่งผู้โดยสารได้ในทุกจังหวัดตลอดเส้นทาง และเข้าถึงทุกพื้นที่ที่ผู้โดยสารต้องการ

นอกจากนี้ จะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เข้าไปพัฒนาสถานีขนส่งในแต่ละจังหวัดให้มีคุณภาพมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ในส่วนการแข่งขันกับรถไฟความเร็วสูงที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น เชื่อว่าเมื่อเปิดให้บริการแล้วในเส้นทางสำคัญ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ บขส.ยังแข่งขันได้ เนื่องจากราคาค่าโดยสารที่ยังแตกต่างกันมาก ซึ่งคาดว่าค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงจะมากกว่า 1,000 บาท ขณะที่ค่าโดยสารของ บขส.อยู่ที่ 800 บาท สำหรับรถปรับอากาศวีไอพี และรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จะอยู่ที่ 500 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *