ข่าวดีมาแล้ว!! พาณิชย์ จ่อลดราคาสินค้าทั่วประเทศ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ทยอยส่งแผนการปรับลดราคาสินค้าตามต้นทุนการผลิตที่ลดลง จากราคาน้ำมันดีเซล ค่าขนส่ง และค่าบริหารจัดการต่างๆที่ลดลงมา ให้กรมการค้าภายในพิจารณาแล้ว

เบื้องต้นมีสินค้าหลายชนิดที่ผู้ประกอบการสามารถลดราคาลงมาตามต้นทุนได้ ทางกรมการค้าภายใน จะทำการรวบรวมข้อมูลแผนการปรับลดราคาสินค้าทั้งหมด และ นำเสนอต่อ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนที่จะมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสม มีเป็นธรรมต่อผู้ผลิต และ ผู้บริโภค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *