“ขนส่ง” ยัน ติดกันชน-แร็คหลังคา-จุ๊บไขลาน ไม่ผิด

กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศชี้แจงถึงข้อสงสัยประชาชนเกี่ยวกับขอบข่ายถึงการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ การเสริมแหนบกันชน, อุปกรณ์ขนจักรยาน หรือจุ๊บไขลาน ภายหลังได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับปรับในข้อหาดัดแปลงสภาพรถโดยไม่ได้รับอนุญาต ว่า

การดัดแปลงสภาพรถ ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน และไม่ถือว่ามีความผิด หากอุปกรณ์เหล่านั้นมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของผู้อื่น เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเสริมอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยไม่ได้ทำให้สภาพของรถเปลี่ยนแปลงไป

ส่วนการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนให้ทราบนั้น ได้แก่ การเปลี่ยนเครื่องยนต์, การเปลี่ยนสี, การติดตั้งโครงหลังคาเหล็กด้านข้างรถ, ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ หรือการเปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิง รวมทั้งการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว และระบบขับเคลื่อน ถึงจะจำเป็นและต้องมีการแจ้งต่อนายทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *